Johdon laskentatoimi päätöksenteossa, 5 op - YTEM1200