Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana, 5 op - YT00BL90