Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus, 5 op - YTNK0200