Kansainvälinen teknologialiiketoiminta, 5 op - YTTJ0601