Teollisuuden palveluliiketoiminta, 5 op - YTTJ8501