Ympäristön arviointi ja muokkaaminen, 3 op - STTS1508