Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen, 6 op - SZXX1801