Gerontologisen kuntoutuksen menetelmät, 5 op - SZZZ1504