Orientaatio opiskeluun ja sosiaali- ja terveysalan ammattiin, 5 op - 7R00BO85