Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu, 5 op - 7R00BO91