Kuvantamisen tekniikka ja orientoiva harjoittelu JKL, 1 - 2 op - 7R00BP01