Monipuoliset verkko-oppimistehtävät, 5 op - AJ00BP45