Toimintaa ja kohtaamisia - Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuuden tukeminen, 5 op - AJ00BP91