Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2, 20 op - KP00BA71