Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus, 5 op - KP00BA90