Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi, 5 op - KP00BA92