Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD), 2 op - TKKP0550CI