Muotoilun perusteet ja pintamallinnus, 3 op - TKKP0550EI