3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa, 5 op - TKKVS0200Y