CAD - Mallinnuksen perusteet Osa 1, 3 cr - TR00BO43