Referointi ja lähteiden käyttö tutkivassa kirjoittamisessa, 2 op - YB00BU20