Hyvän asiantuntijatekstin rakenne ja kieli, 2 op - YB00BU21