Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK, 2 op - ZZ00BL97