Erilliset opintokokonaisuudet

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

ZZBI002

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 13 op

Kriteerit

Suomenkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat:
ZZPC0420 Työelämän viestintä, 3 op
ZZPC0220 Työelämän englanti, 4 op
ZZPC0320 Työelämän ruotsi, 4 op
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, 2 op

Englanninkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life, 3 op
ZZPC0220 English for Working Life, 4 op
ZZPC0320 Työelämän ruotsi, 4 op tai ZWPC0820 Finnish 1, 4 op
ZZ00BL97 Thesis Writing, 2 op