Erilliset opintokokonaisuudet

Vapaasti valittavat kieli- ja viestintäopinnot

BIVV001

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 30 op

Kriteerit

Opiskelija voi valita haluamansa määrän vapaavalintaisia opintoja kehittääkseen kieli- ja viestintäosaamistaan.

Each One Teach One 2 - 8 op
Improve your English 5 op
Advanced English 3 op
Business English and Presentations 5 op
English Conversation 5 op
Hoitoalan englanti 3 op
Espanjan alkeet 1 5 op
Espanjan alkeet 2 5 op
Spanish 3 5 op
Spanish 4 5 op
Saksan alkeet 1 5 op
Saksan alkeet 2 5 op
Saksa 3 5 op
Ranskan alkeet 1 5 op
Ranskan alkeet 2 5 op
Ranska 3 5 op
Discutons en français 3 op
Italian alkeet 1 5 op
Italian alkeet 2 5 op
Venäjän alkeet 1 5 op
Venäjän alkeet 2 5 op
Venäjä 3 5 op
Venäjä 4 3 op
Venäjän kulttuuri ja kieli 5 op
Våga tala svenska på jobbet 3 op
Tukea opiskeluun
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Englannin tukiopinnot 5 op
Ruotsin tukiopinnot 5 op
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1 op
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2 op
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2 op
Varmuutta esiintymiseen 3 op
Suomi toisena kielenä (S2)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Finnish for beginners 5 op
Finnish 2 5 op
Finnish 3 5 op
Suomi 4 5 op
Suomi 5 5 op
Finnish 2 for Nursing Students 5 op
Finnish 3 for Nursing Students 5 op
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille 5 op
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille 5 op
Finnish language and culture 5 op
Tekstitaidot haltuun - kehitä YAMK-opinnoissa tarvittavia kirjoitustaitojasi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Referointi ja lähteiden käyttö tutkivassa kirjoittamisessa 2 op
Hyvän asiantuntijatekstin rakenne ja kieli 2 op
YAMK-opintojen tekstilajit tutuiksi 1 op