Erilliset opintokokonaisuudet

Vapaasti valittavat kieli- ja viestintäopinnot

BIVV001

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 30 op

Kriteerit

Opiskelija voi valita haluamansa määrän vapaavalintaisia opintoja kehittääkseen kieli- ja viestintäosaamistaan.