Erilliset opintokokonaisuudet

Logistiikan aktiivitoteutukset

LOGRAKA

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Biotalouden johtaminen 5 op
Biotalouden perusteet 5 op
Biotalouden uudet liiketoimintamallit 5 op
Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka 5 op
Business Networks 5 op
Erityisalojen kuljetukset 5 op
Forms of Transport 2 5 op
Fys1 Voima ja liike 3 op
Fys2 Energia 3 op
Fysiikka 1 5 op
Fysiikka 2 5 op
Fysiikka 3 5 op
Global Supply Chain 5 op
Hankinnan perusteet 5 op
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 op
Hankintojen johtaminen 5 op
Huolinta 3 op
ICT-valmiudet 3 op
Intralogistics 5 op
Kiertotalouden materiaalivirrat 5 op
Kuljetusmuodot 5 op
Liiketoimintaverkostot 5 op
Logistics Information Technology 4 op
Logistics Information Technology 5 op
Logistiikan fysiikka 3 op
Logistiikan maailma 5 op
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5 op
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5 op
Logistiikkatalous 5 op
Management of Organizations 5 op
Mat1 Yhtälöt 3 op
Mat2 Funktiot 3 op
Mat3 Derivaatta ja integraali 3 op
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3 op
Materiaalinkäsittelyn automaatio 5 op
Materiaalin ohjaus 5 op
Materiaalitekniikka 4 op
Mekaniikka 4 op
Optimointi ja simulointi 5 op
Organisaation johtaminen 4 op
Projektilogistiikka 5 op
Quality and Risk Management 5 op
Sales and Marketing 5 op
Sisälogistiikan automaatio 5 op
Sisälogistiikan johtaminen 5 op
Sisälogistiikan suunnittelu 5 op
Sustainability and responsibility 3 op
Sustainability and Responsibility 5 op
Tekninen piirustus ja CAD 5 op
Tiekuljetusteknologiat 5 op
Tilastomatematiikka 5 op
Toiminnanohjausjärjestelmät 5 op
Transport Management Systems 5 op
Tuotannon johtaminen 5 op
Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5 op
Uudet teknologiat 5 op
Älykäs kuljettaminen 5 op