Erilliset opintokokonaisuudet

Kesäopinnot kesä 2020

VAZ20K1

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Henkilöstöjohtamisen prosessit 5 op
Game Art & Design 3 op
Sopimusoikeus 5 op
Kansalaisen verotaito 3 op
Konsernitilinpäätös 5 op
Brändistrategiat 5 op
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5 op
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5 op
Web Design 5 op
Markkinointi 5 op
Blender Modeling 5 op
Budjetointi 3 op
Tilintarkastusalan standardit 3 op
EASM Summer School 5 op
EASM Student Seminar 5 op
Opinnäytetyö osa 1 5 op
Palveluprosessien johtaminen 5 op
Asiakaslähtöiset palveluprosessit 5 op
Food Tourism 5 op
Monikulttuurisuus matkailu- ja ravitsemisalalla 5 op
Global Destination Branding 3 op
EASM Summer School 5 op
EASM Student Seminar 5 op
Music and Sound for Games 5 op
Statiikka 4 op
Lujuusoppi 6 op
Unelmat+Inspiraatio! 3 op
Lohkoketjun syventävä osaaminen 5 op
International Business Speaking 3 op
Sport Tourism Management 3 op
Psychology for Business Management 3 op
Dynamic Creativity Management 3 op
Global Team Leadership 3 op
Services Design 3 op
Materiaalivalinta 2 op
Matematiikka 1 5 op
WIMMA Lab 15 op
Lujuusoppi 6 op
Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM) 3 op
Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka 5 op
Julkiset hankinnat 5 op
Fysiikka 1 5 op
Statiikka 4 op
Matematiikka 2 5 op
SolidWorks koneensuunnittelussa (5 op) 5 op
Kuljetusmuodot 1 5 op
Mobile Application Development 5 op
Android Application Development 5 op
Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö 1 op
Road to Hackathon 3 op
Olio-ohjelmointi 5 op
Web-palvelinohjelmointi 4 op
Kyberturvallisuus 4 op
Web-ohjelmointi 4 op
New and Emerging Technologies 5 op
Web-tekniikat 4 op
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5 op
Purchasing 5 op
Bioengineering 3 op
Bioeconomy, people and environment 3 op
Työelämän englanti 4 op
Työelämän ruotsi 4 op
Työelämän viestintä 3 op
Venäjä 1 5 op
German 1 5 op
Englannin tukiopinnot 5 op
Ruotsin tukiopinnot 5 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Demola Project 5 op
Luo oma kesäduunisi 2 op
Unelmat+Inspiraatio! 3 op
Projektiopinnot 5 op
Opinnäytetyö osa 1 5 op
Sustainable Nutrition 5 op
Esihautomo 5 op
Kannattavan toiminnan ohjaus 5 op
Hyvinvointiyksikön kesätarjonta 2020
(Kaikki pakollisia)
Toimintakyvyn arviointi 8 op
Kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen 7 op
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7 op
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11 op
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6 op
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6 op
Harjoittelu III 15 op
Harjoittelu IV 16 op
Lastensuojelun ja perhetyön perusteet 5 op
Asiakastyön harjoittelu 1 12 op
Asiakastyön harjoittelu 2 11 op
Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia 3 op
Harjoittelu II 15 op
Harjoittelu III 15 op
Harjoittelu IV 10 op
Leadership Skills and Quality Assurance 5 op
Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5 op
Sexual Health Promotion 5 op
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5 op
Opinnäytetyö osa 1 5 op
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5 op
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5 op
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5 op
Mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
Kehittyvä asiantuntijuus II 10 op
Työhyvinvointia opiskelijan uralle 5 op
Vahvistuva vanhemmuus 5 op
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö 5 op
ICT-valmiudet 3 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Introduction to Research Methodology in Occupational Therapy 5 op
EduFuturan kuntoutuksen kesäopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-8 op)
Kuntoutus työelämässä 6 op
Kuntoutuksen kehittäminen työelämässä 2 op