Erilliset opintokokonaisuudet

EduFutura opintotarjonta 2020-2021

EF2020

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Liiketalous
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Sosiaali- ja terveysala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5 op
Soveltavan liikunnan perusteet 5 op
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op
Ravitsemus osana hyvinvointia 3 op
Toimintakyvyn arviointi 4 op
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5 op
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2 op
Teknologia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Musiikki
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus 5 op
FF Hyvinvointia musiikista 5 op
Sivuinstrumentti 1 5 op
Musiikkikasvatuksen perusteet 5 op
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5 op
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5 op
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) 9 op
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) 5 op
Orkesterinjohto 1 5 op