Erilliset opintokokonaisuudet

Avoimen AMKin yksittäiset opintojaksot

ZJA2021AVOIN

Kesto (vuotta)

1

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Teknologiayksikön tarjonta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Hankinnan perusteet 5 op
Kanat ja pienkanalat 3 op
Luomutuotanto 5 op
Maatilan työsuojelu 3 op
Työelämäprojekti 1 10 op
Työelämäprojekti 2 10 op
Julkiset hankinnat 5 op
Logistiikan maailma 5 op
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3 op
Osaajana kehittyminen 5 op
Kasvituotannon ekonomia 3 op
Peltoviljelyn perusteet 6 op
Yrityksen johtaminen 10 op
Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7 op
Kasvituotannon suunnittelu 6 op
Farm Scale Energy Production from Solid Biofuels 3 op
Sources and Potentials of Different Biomass By-products 4 op
Plant Nutrients from Biobased By-products 5 op
Lujuusoppi 6 op
Energia ja ympäristö 3 op
NDT-menetelmät kunnossapidossa 1 op
Ennakoiva kunnossapito 3 op
Laadun kehittämistekniikat 4 op
Laatutekninen perusajattelu 1 op
AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen 1 op
AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu 2 op
AutoCAD perusteet 1 op
AutoCAD perusteet 2 1 op
AutoCAD Mechanical 1 op
AutoCAD 3D-mallinnus 1 op
3D-mallinnus perusteet Inventor 1 op
3D-mallinnus perusteet 2 Inventor 1 op
3D Modelling CATIA V6 3 op
Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) 2 op
Inventor mallinnus ja ohutlevyt 2 op
Muotoilun perusteet ja pintamallinnus 3 op
Visualisointi ja graafinen ilme 3D malleissa 2 op
Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet 2 op
3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa 5 op
Kehity 3D-tulostusosaajaksi 5 op
3D-mallinnus perusteet Vertex 1 1 op
Energia ja ympäristö 3 op
Kunnossapidon toiminnanohjauksen perusteet 1 op
Kunnossapidon projektityö 2 op
Statiikka 4 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Liiketoimintayksikön tarjonta erillisten kriteerien mukaan
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Itsensä johtaminen 4 op
Kirjanpito 1 5 op
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5 op
Blender Modeling 5 op
Cross reality with Unreal 4 10 op
Programming with C++ 5 op
Muu tarjonta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
JAMK InnoFlash 2 op