Erilliset opintokokonaisuudet

Alojen tarjoamat vapaasti valittavat opinnot 2021-2022

VAPAAZ2021

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Entrepreneurial Project 5 op
Bioengineering 3 op
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5 op
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1 op
Web-tekniikat 4 op
Project: Quality Management Nutshell (QMN) 5 op
Statiikka 4 op
Lujuusoppi 6 op
Mat3 Derivaatta ja integraali 3 op
Mat2 Funktiot 3 op
Mat1 Yhtälöt 3 op
Julkiset hankinnat 5 op
Rakentamisen kehittämistyö 1 - 15 op
Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
Kanat ja pienkanalat 3 op
Each One Teach One 2 - 8 op
Improve your English 5 op
Advanced English 3 op
Business English and Presentations 5 op
English Conversation 5 op
Hoitoalan englanti 3 op
Espanjan alkeet 1 5 op
Espanjan alkeet 2 5 op
Spanish 3 5 op
Spanish 4 5 op
Saksan alkeet 1 5 op
Saksan alkeet 2 5 op
Saksa 3 5 op
Ranskan alkeet 1 5 op
Ranskan alkeet 2 5 op
Ranska 3 5 op
Discutons en français 3 op
Italian alkeet 1 5 op
Italian alkeet 2 5 op
Venäjän alkeet 1 5 op
Venäjän alkeet 2 5 op
Venäjä 3 6 op
Venäjä 4 3 op
Venäjän kulttuuri ja kieli 5 op
Våga tala svenska på jobbet 3 op
Tukea opiskeluun
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Englannin tukiopinnot 5 op
Ruotsin tukiopinnot 5 op
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1 op
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2 op
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2 op
Varmuutta esiintymiseen 3 op
Suomi toisena kielenä (S2)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Finnish for beginners 5 op
Finnish 2 5 op
Finnish 3 5 op
Suomi 4 5 op
Suomi 5 5 op
Finnish 2 for Nursing Students 5 op
Finnish 3 for Nursing Students 5 op
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille 5 op
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille 5 op
Finnish language and culture 5 op
Tekstitaidot haltuun - kehitä YAMK-opinnoissa tarvittavia kirjoitustaitojasi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Referointi ja lähteiden käyttö tutkivassa kirjoittamisessa 2 op
Hyvän asiantuntijatekstin rakenne ja kieli 2 op
YAMK-opintojen tekstilajit tutuiksi 1 op
Imetysohjaus 1.5 op
Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa 3 - 5 op
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5 op
Multicultural Work in Social and Healthcare Services 3 op
Seksuaaliterveyden edistäminen 5 op
Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla 5 op
Rokotusosaamisen syventävät opinnot 1 op
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5 op
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5 op
Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö 5 op
Future of remote therapy 5 op
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-20 op)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
Opinnäytetyö, AMK 15 op
Kypsyysnäyte, AMK 0 op
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5 op
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5 op
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5 op
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5 op
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5 op
GREEN CARE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Green Care perusteet 5 op
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op
Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5 op
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5 op
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut 5 op
Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu 5 op
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5 op
Työhön kuntoutuminen 5 op
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5 op
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5 op
Soveltavan liikunnan perusteet 5 op
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Ravitsemus osana hyvinvointia 3 op
Life balance - tasapainoa elämään 5 op
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2 op
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op
Toimintakyvyn arviointi 4 op
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5 op
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2 op
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 3 op
HYVI SUMMER SCHOOL 2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-8 op)
Nature and Wellbeing 3 op
Modern Families 3 - 5 op