Erilliset opintokokonaisuudet

Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan opinnot (AMK)

SZVAPVAL21-22

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 - 10 op

Kriteerit

Erillinen opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (pl. SZZ30500 Life Balance - tasapainoa elämään (5op), SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot (2op)). Opiskelija valitsee opintojaksoja HOPSin ja urasuunnitelmansa mukaisesti.

Imetysohjaus 1.5 op
Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa 3 - 5 op
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5 op
Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5 op
Seksuaaliterveyden edistäminen 5 op
Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla 5 op
Rokotusosaamisen syventävät opinnot 1 op
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5 op
Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö 5 op
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-20 op)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
Opinnäytetyö, AMK 15 op
Kypsyysnäyte, AMK 0 op
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5 op
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5 op
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5 op
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5 op
GREEN CARE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Green Care perusteet 5 op
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op
Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5 op
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5 op
Työkykykuntoutuksen palvelut 5 op
Työkykykuntoutuksen menetelmät 5 op
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5 op
Työhön kuntoutuminen 5 op
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5 op
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5 op
Soveltavan liikunnan perusteet 5 op
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Ravitsemus osana hyvinvointia 3 op
Life balance - tasapainoa elämään 5 op
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2 op
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op
Toimintakyvyn arviointi 4 op
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5 op
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2 op
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 3 op