Erilliset opintokokonaisuudet

Kesäopinnot kesä 2022

VAZ22K1

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Blender Modeling 5 op
EASM Summer School 5 op
EASM Student Seminar 5 op
Food Tourism 5 op
Monikulttuurisuus matkailu- ja ravitsemisalalla 5 op
EASM Summer School 5 op
EASM Student Seminar 5 op
Music and Sound for Games 5 op
Statiikka 4 op
Lujuusoppi 6 op
Unelmat+Inspiraatio! 3 op
Lohkoketjun syventävä osaaminen 5 op
Materiaalivalinta 2 op
Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM) 3 op
Julkiset hankinnat 5 op
SolidWorks koneensuunnittelussa 5 op
Tietoverkot 5 op
Tietoverkot 5 op
Web-tekniikat 4 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Kyberturvallisuus 4 op
Kyberturvallisuus 4 op
Linuxin käyttö ja hallinta 5 op
Web-palvelinohjelmointi 4 op
Web-palvelinohjelmointi 4 op
Web-ohjelmointi 4 op
Web-ohjelmointi 4 op
Mobile Application Development 5 op
Mobile Application Development 5 op
Android Application Development 5 op
Android Application Development 5 op
Project: Quality Management Nutshell (QMN) 5 op
Project: Quality Management Nutshell (QMN) 5 op
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1 op
Road to Hackathon 3 op
New and Emerging Technologies 5 op
WIMMA Lab 15 op
Purchasing 5 op
Bioengineering 3 op
Bioeconomy, people and environment 3 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Demola Project 5 op
Luo oma kesäduunisi 1 - 2 op
Unelmat+Inspiraatio! 3 op
Projektiopinnot 5 op
Opinnäytetyö osa 1 5 op
Sustainable Nutrition 5 op
Esihautomo 5 op
Venäjän alkeet 1 5 op
Biotalouden perusteet 5 op
Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka 5 op
Biotalouden johtaminen 5 op
Biotalouden uudet liiketoimintamallit 5 op
Hankintojen johtaminen 5 op
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 op
Huolinta 3 op
Sustainability and responsibility 3 op
Organisaation johtaminen 4 op
Forms of Transport 2 5 op
Erityisalojen kuljetukset 5 op
Tiekuljetusteknologiat 5 op
Logistiikan maailma 5 op
Hankinnan perusteet 5 op
Kuljetusmuodot 5 op
Intralogistics 5 op
Materiaalin ohjaus 5 op
Materiaalitekniikka 4 op
Sisälogistiikan johtaminen 5 op
Materiaalinkäsittelyn automaatio 5 op
Sisälogistiikan suunnittelu 5 op
Liiketoimintaverkostot 5 op
Logistics Information Technology 4 op
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5 op
Tekninen piirustus ja CAD 5 op
Toiminnanohjausjärjestelmät 5 op
Fysiikka 1 5 op
Fysiikka 2 5 op
Fysiikka 3 5 op
Tilastomatematiikka 5 op
Optimointi ja simulointi 5 op
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3 op
Mekaniikka 4 op
Mat1 Yhtälöt 3 op
Mat2 Funktiot 3 op
Mat3 Derivaatta ja integraali 3 op
Fys1 Voima ja liike 3 op
Fys2 Energia 3 op
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 5 op
Human and environment 3 op
Työelämän viestintä 3 op
Työelämän englanti 4 op
Työelämän ruotsi 4 op
Johdanto kestävään gastronomiaan 5 op
Sosiaali- ja terveysala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5 op
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5 op
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2 op
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5 op
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5 op
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5 op
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5 op
Seksuaaliterveyden edistäminen 5 op
Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla 5 op
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5 op
Modern Families 3 - 5 op
Nature and Wellbeing 3 op
Global Team Leadership 3 op
Dynamic Creativity Management 3 op
Ethics and Law for International Managers 3 op
Psychology for Business Management 3 op
Services Design 3 op
Global Destination Branding 3 op
Game Art & Design 3 op
International Business Speaking 3 op
Cultural, Sports and Tourism Events Planning 3 op