Erilliset opintokokonaisuudet

Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)

STVVOYAMK

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 20 op