Erilliset opintokokonaisuudet

Ohjelmistoalan osaajaksi

TTK22KOHJ

Kuvaus

Koulutuksien sisältö on räätälöity ICT-alan erilaisten osaajatarpeiden ja hakijoiden osaamistason mukaan. Koulutuksien pääsisältöinä on kunkin koulutuksen kannalta olennaiset ohjelmistoalan teemat ja sisällöt. Lisäksi koulutukset sisältävät muita erilaisia ICT-alan osaamista tukevia sisältöjä, painottaen niitä koulutuksiin valittujen henkilöiden tarpeisiin.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

10 - 30