Erilliset opintokokonaisuudet

Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024

YZZA1300

Kuvaus

Tarvitsetko kasvatustieteellistä ymmärrystä työssäsi? Tähtäätkö ammatilliseksi opettajaksi? Tämän opintokokonaisuuden opintojen kautta voit tutustua Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämiin pedagogisiin opintoihin. Opintojen ydinsisältö muodostuu kasvatustieteellisistä opinnoista ja pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnoista, jotka voivat painottua oman osaamisesi, työyhteisön osaamisen, oman alan tai työelämän kehittämiseen.

Opintoja voidaan sisällyttää osaksi ammatillista opettajankoulutusta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 17 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kasvatustieteellisiä perusteita ja oppimista koskevia eettisiä lähtökohtia. Ymmärrät ihmisen oppimista ilmiönä ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuuksia oppimisen ohjaamisessa erilaisissa oppimisympäristöissä. Osaat tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ilmiöitä kasvatus- ja koulutussosiologisen näkökulman avulla. Kehität omaa pedagogista osaamistasi tavoitteellisesti vahvistamalla omaa asiantuntijuuttasi ja jatkuvan oppimisen taitojasi.

Kriteerit

Opiskelija valitsee opintokokonaisuudesta opintoja HOPSin ja urasuunnitelmansa mukaisesti maksimissaan 17 op.

Kasvatustieteelliset opinnot muodostavat samanaikaisesti opiskeltavan kokonaisuuden (12 op), joten valitse molemmat opintojaksot ilmoittautuessasi. Pedagogisen osaamisen kehittämisen opintojaksoista voit valita yhden opintojakson (5 op) opintoihisi.

Lisätiedot

Ennen kuin ilmoittaudut tämän opintokokonaisuuden opintojaksoille, keskustele niistä opettajatutorisi kanssa. Varmista, että sinulla on riittävästi pakollisia tutkintoon sisältyviä opintoja jo tehtynä, ja että suunnittelemasi opinnot sopivat omaan HOPSiisi ja YAMK-tutkintoosi.

Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
Oppiminen ja elämänkulku 6 op
Koulutuksen tulevaisuus 6 op
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Erityispedagoginen tietoperusta 5 op
Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5 op
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5 op
Video pedagogisena työkaluna 5 op
Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op