Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Full-time Studies

Tunnus: HTG2024SS

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
HTG2024SS-1001
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki )

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2 2 1 1 1 1
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1 1 1 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3 3 3 3
HTG2024SS-1008
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5 5 5 5
HTG2024SS-1011
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4 4 4 4
ZZ00CD05 Finnish 2 for Business 5 5 5 5
HTG2024SS-1009
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1 1 1 1
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZ00CK91 InnoFlash 2 2 2 2
ZZ00CD12 Working Life Project 5 5 5 5
HTG2024SS-1002
BASIC STUDIES FOR GAME DEVELOPERS

(Valitaan kaikki )

52
HG00CI43 Operating Systems 3 3 3 3
HG00CI46 Basics of Programming 3
HG00CI45 Basics for Digital Media 5 5 5 5
HT00CF20 Marketing for Developers 5 5 5 5
HG00CQ39 Game Software Engineering 5 5 5 5
HG00CF48 Introduction to Game Graphics 5 5 3 2 3 2
HG00CF49 Basics of Game Design 5 5 5 5
HG00CI44 Game Programming 5 5 5 5
HG00CI47 Game Engine 5 5 5 5
HG00CF50 Game Industry and Production 5 5 5 5
HG00CF51 UX Design 3 3 3 3
HT00CL43 Basics of Narrative 3 3 3 3
SELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
HTG2024SS-1003
GAME ART

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
HG00CI48 Concept Art & Character Design 5 5 5 5
HG00CF52 2D Basics 5 5 5 5
HG00CF53 3D Basics 5 5 5 5
HG00CF55 Content Production with AI 5 5 5 5
HTG2024SS-1004
GAME PROGRAMMING AND ENGINES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
HG00CF56 Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine 5 5 5 5
HG00CF54 Game Mechanics Implementation 5 5 5 5
HG00CH07 Introduction to Multiplayer Game Programming 5 5 5 5
HG00CI49 Advanced Game Programming 5 5 5 5
HTG2024SS-1005
SELECTIVE STUDIES IN GAME DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
HG00CI50 Music and Sound for Games 5 5 5 5
HG00CH08 Game Implementation and Modding 5 5 5 5
HG00CF57 Game Optimization and Testing 5 5 5 5
HG00CF58 Side Quest 2 - 10 5 5 5
HG00CI51 Narrative 5 5 5 5
HTG2024SS-1006
ON-DEMAND STUDIES IN GAME PRODUCTION

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HG00CI52 Serious Games and Gamification 5 5 5 5
HG00CF60 Introduction to XR Technologies 5
HG00CF61 Wwise Fundamentals Certification 5
HG00CF62 Introduction to Game Sound Design 5
HT00CL11 Digital Photography and Video Production 5
HG00CF59 Loot Box 5 5 5 5
HTG2024SS-1015
PRACTICAL TRAINING AND PROJECTS

(Valitaan kaikki )

80
HG00CF63 Ticorporate - Games 20 20 20 20
HG00CF64 Practical Training 30 30 30 30
HG00CF65 Game Project 1 10 10 10 10
HG00CF66 Game Project 2 10 10 10 10
HG00CF67 Game Project 3 10 10 10 10
HTG2024SS-1010
DEVELOPMENT IN PRACTICE AND THESIS

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2024SS-1012
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
HGVAPVAL
BIT Elective Studies

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
HT00BY31 Roles and Responsibilities in Esports Organization 5
HTP20840 Esports Coaching 5
HG00BY32 Game Development with Yahaha 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
HTG2024SS-1013
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2024SS-1016
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 79 96 56 30 33 46 41.5 54.5 30.5 25.5 30 33 41 5 41.5 44.5 10 30.5 25.5 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Business
Kestävän kehityksen perusteet
Working Life Project
UX Design
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Kestävän kehityksen perusteet
Yrittäjyys
InnoFlash
Working Life Project
Operating Systems
Marketing for Developers
Game Software Engineering
Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine
Game Optimization and Testing
Side Quest
Serious Games and Gamification
Introduction to XR Technologies
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Minä korkeakouluopiskelijana
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Business
UX Design
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Kestävän kehityksen perusteet
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Business
Yrittäjyys
InnoFlash
Basics for Digital Media
Marketing for Developers
Game Programming
Game Engine
UX Design
3D Basics
Game Mechanics Implementation
Advanced Game Programming
Music and Sound for Games
Serious Games and Gamification
Introduction to XR Technologies
Loot Box
Ticorporate - Games
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Business
Yrittäjyys
InnoFlash
Working Life Project
Basics for Digital Media
Marketing for Developers
Game Software Engineering
Side Quest
Narrative
Introduction to XR Technologies
Loot Box
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Luokittelemattomat
Basics of Programming
Introduction to Game Graphics
Basics of Game Design
Game Industry and Production
Basics of Narrative
Concept Art & Character Design
2D Basics
Content Production with AI
Introduction to Multiplayer Game Programming
Game Implementation and Modding
Wwise Fundamentals Certification
Introduction to Game Sound Design
Digital Photography and Video Production
Practical Training

AMK: Business Information Technology 2024

Business competence

Student
- understands the most important processes and functions in business.
- understands the importance of technology and digital services in business and organisational workflow.
- can develop business processes and use information technology to support that development.
- understands the meaning of contracts, offers, licences and copyrights in his or her own work. Student can design and carry out a training on a familiar topic.
- can serve a customer.

Basics for Digital Media
Marketing for Developers
Game Industry and Production
Music and Sound for Games
Introduction to XR Technologies
Introduction to Game Sound Design
Digital Photography and Video Production
Ticorporate - Games
Practical Training
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Cross-disciplinary competence in games

Student
- can apply skills and knowledge in a special field of game production, development or design, or other field of study with link to digital games.
- can analyze, evaluate and develop activities in this field.

Basics of Programming
UX Design
Concept Art & Character Design
Content Production with AI
Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine
Music and Sound for Games
Side Quest
Narrative
Serious Games and Gamification
Wwise Fundamentals Certification
Introduction to Game Sound Design
Loot Box
Game production competence

Student
- can produce content for a game project and can work with the tools in meaningful and systematic way.
- can implement assets with a game engine.
- can program with an engine-specific language and understand the role of assets and/or middleware.
- can produce value for a game project while working in a specific specialist role.
- can produce and lead a game design team.
- understands business aspects, game industry and monetization and can apply them in game production.

Introduction to Game Graphics
Basics of Game Design
Game Programming
Game Engine
Game Industry and Production
Concept Art & Character Design
2D Basics
3D Basics
Content Production with AI
Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine
Game Mechanics Implementation
Introduction to Multiplayer Game Programming
Advanced Game Programming
Music and Sound for Games
Game Implementation and Modding
Game Optimization and Testing
Side Quest
Narrative
Serious Games and Gamification
Wwise Fundamentals Certification
Introduction to Game Sound Design
Loot Box
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Software engineering competence

Student
- is familiar with tools and methods related to software engineering and able to apply the knowledge in practical work.
- is able to define, plan, test and/or implement software products.

Game Software Engineering
Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine
Game Optimization and Testing
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Systems and methods in ICT

Student
- has knowledge general information about ICT systems, software development tools and communication tools.
- understands the role of ICT tools and digitalization.
- can design and publish online content for different platforms.

Operating Systems
Basics of Programming
Digital Photography and Video Production
Ticorporate - Games
Game Project 1
Game Project 2
Game Project 3
Luokittelemattomat
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Business
Kestävän kehityksen perusteet
Yrittäjyys
InnoFlash
Working Life Project
Basics of Narrative
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HTG2024SS-1001
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki)

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3
HTG2024SS-1008
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5
HTG2024SS-1011
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4
ZZ00CD05 Finnish 2 for Business 5
HTG2024SS-1009
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3
ZZ00CK91 InnoFlash 2
ZZ00CD12 Working Life Project 5
HTG2024SS-1002
BASIC STUDIES FOR GAME DEVELOPERS

(Valitaan kaikki)

52
HG00CI43 Operating Systems 3
HG00CI46 Basics of Programming 3
HG00CI45 Basics for Digital Media 5
HT00CF20 Marketing for Developers 5
HG00CQ39 Game Software Engineering 5
HG00CF48 Introduction to Game Graphics 5
HG00CF49 Basics of Game Design 5
HG00CI44 Game Programming 5
HG00CI47 Game Engine 5
HG00CF50 Game Industry and Production 5
HG00CF51 UX Design 3
HT00CL43 Basics of Narrative 3
SELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
HTG2024SS-1003
GAME ART

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
HG00CI48 Concept Art & Character Design 5
HG00CF52 2D Basics 5
HG00CF53 3D Basics 5
HG00CF55 Content Production with AI 5
HTG2024SS-1004
GAME PROGRAMMING AND ENGINES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
HG00CF56 Introduction to XR and Mobile Development in Game Engine 5
HG00CF54 Game Mechanics Implementation 5
HG00CH07 Introduction to Multiplayer Game Programming 5
HG00CI49 Advanced Game Programming 5
HTG2024SS-1005
SELECTIVE STUDIES IN GAME DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
HG00CI50 Music and Sound for Games 5
HG00CH08 Game Implementation and Modding 5
HG00CF57 Game Optimization and Testing 5
HG00CF58 Side Quest 2 - 10
HG00CI51 Narrative 5
HTG2024SS-1006
ON-DEMAND STUDIES IN GAME PRODUCTION

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HG00CI52 Serious Games and Gamification 5
HG00CF60 Introduction to XR Technologies 5
HG00CF61 Wwise Fundamentals Certification 5
HG00CF62 Introduction to Game Sound Design 5
HT00CL11 Digital Photography and Video Production 5
HG00CF59 Loot Box 5
HTG2024SS-1015
PRACTICAL TRAINING AND PROJECTS

(Valitaan kaikki)

80
HG00CF63 Ticorporate - Games 20
HG00CF64 Practical Training 30
HG00CF65 Game Project 1 10
HG00CF66 Game Project 2 10
HG00CF67 Game Project 3 10
HTG2024SS-1010
DEVELOPMENT IN PRACTICE AND THESIS

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2024SS-1012
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
HGVAPVAL
BIT Elective Studies
0 - 15
HT00BY31 Roles and Responsibilities in Esports Organization 5
HTP20840 Esports Coaching 5
HG00BY32 Game Development with Yahaha 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
HTG2024SS-1013
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2024SS-1016
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0