Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Full-time Studies

Tunnus: HTG2023SS

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
HTG2023SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
HTG2023SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
HTG2023SS-1003
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki )

9
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 3 1 1 3 1 1 3 1 1
HTGP0010 Self-Leadership 2 2 2 2
HTGP0020 Business Communication 2 2 2 2
HTG2023SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2023SS-1005
BIT SYSTEMS AND TOOLS

(Valitaan kaikki )

30
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
HTGP0050 CMS Basics 3 3 3 3
HTGP0060 Collaboration Tools 2 2 2 2
HTGP0070 Operating Systems 3 3 3 3
HTGP0080 Computing Infrastructure 3 3 3 3
HTGP0090 Ohjelmistotuotanto 6 6 6 6
HTGP0100 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 3 3 3
HTGP0110 Basics for Digital Media 5 5 5 5
HTGP0120 Business Basics 2 2 2 2
HTG2023SS-1006
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki )

30
HTGP0130 Practical Training 30 30 30 30
HTG2023SS-1007
GAME PRODUCTION

(Valitaan kaikki )

33
HG00BX85 Basics of Programming 3 3 3 3
HG00BX86 Game Programming 5 5 5 5
HTGP0160 Game Engine 1 5 5 5 5
HTGP0170 Game Design 8 8 8 8
HTGP0180 Game Industry 3 3 3 3
HTGP0190 Basics of 2D Game Art 3 3 3 3
HTGP0200 Narrative Design 3 3 3 3
HTGP0210 Game Concept Development 3 3 3 3
HTG2023SS-1008
GAME ART

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HTGP0220 2D Graphics 5 5 5 5
HTGP0230 2D Animation 5 5 5 5
HTGP0240 3D Modeling and Texturing 5 5 5 5
HTGP0250 3D Animation 5 5 5 5
HTGP0260 Concept Art & Character Design 5 5 5 5
HTG2023SS-1009
GAME PROGRAMMING & ENGINES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HTGP0270 Advanced Game Programming 5 5 5 5
HTGP0280 Game Engine 2 5 5 5 5
HTGP0290 Mobile Game Programming 5 5 5 5
HTGP0300 Online Game Programming 5 5 5 5
HTGP0310 Game Engine 3 5 5 5 5
HTG2023SS-1010
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55)

0 - 55
HTGP0320 Serious Games & Gamification 5 5 5 5
HTGP0330 Cross Reality 5 5 5 5
HTGP0340 Game Monetization and Analytics 5 5 5 5
HTGP0350 AI in Games 5 5 5 5
KDMP0410 Music and Sound for Games 5 5 5 5
HTGP0370 Game Entrepreneurship 5 5 5 5
HTGP0380 Game Testing 5 5 5 5
HTGP0360 Narrative 5 5 5 5
HTGP0490 Advanced Content for Games 5 5 5 5
HTGP0500 Digital Photography and Video Production 5 5 5 5
HTGP0510 Image Processing and Publishing 5 5 5 5
HTG2023SS-1011
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

2 - 20
HTGP0410 Professional Project 2 - 5 5 5 5
HTGP0150 Customer Project 5 5 5 5
HTGP0450 FF Concept Lab 5 5 5 5
HTGP0400 FF Wimma Lab 5 5 5 5
HTG2023SS-1015
Ticorporate

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

15 - 35
HG00BX87 Ticorporate Demo Lab 15 15 15 15
HTGP0480 Ticorporate Product Lab 10 - 20 10 10 10
HTG2023SS-1012
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
HTGP0420 Elective 1 5 5 5 5
HTGP0430 Elective 2 5 5 5 5
HTGP0440 Elective 3 5 5 5 5
HGVAPVAL
BIT Elective Studies

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
HT00BY31 Roles and Responsibilities in Esports Organization 5
HTP20840 Esports Coaching 5
HG00BY32 Game Development with Yahaha 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2 2 2 2
HBIETE02 Creating Careers 1 1 1 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5 5 5 5
BI00BB21 Finnish 2 5 5 5 5
BI00BB22 Finnish 3 5 5 5 5
BI00BB23 Suomi 4 5 5 5 5
BI00BO69 Suomi 5 5 5 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8 2 2 2
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4 4 4 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2 2 2 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2 2 2 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
HTG2023SS-1013
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2023SS-1014
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 83 134 94 44 37 46 66 68 39 55 44 37 41 5 66 63 5 39 45 10 44

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Wimma Lab
Ticorporate Product Lab
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Practical Training
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
ICT-valmiudet
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Business Basics
Basics of Programming
FF Concept Lab
Ticorporate Demo Lab
Vapaasti valittavat opinnot
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat

AMK: Business Information Technology 2020-2023

Business competence

Student understands the most important processes and functions in business. Student understands the importance of technology and digital services in business and organisational workflow. Student can develop business processes and use information technology to support that development. Student understands the meaning of contracts, offers, licences and copyrights in his or her own work. Student can design and carry out a training on a familiar topic. Student can serve a customer.

Self-Leadership
Business Communication
CMS Basics
Collaboration Tools
Ohjelmistotuotanto
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Game Industry
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Cross-disciplinary competence in games

Student can apply skills and knowledge in a special field of game production, development or design, or other field of study with link to digital games. Student can analyze, evaluate and develop activities in this field.

Practical Training
Narrative Design
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Game production competence

Student has knowledge about software and design tools specific for digital game production and can apply them. Student understands the game industry and can design games. Student can develop a game with existing engine. Student can design and create assets for games. Student can produce and lead a game design team. Student understands business aspects and monetization and can apply them in game production.

Practical Training
Basics of Programming
Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Software engineering competence

Student understands software systems as a whole, as well as their production, acquirement and upkeep requirements. Student has knowledge about project management and can apply related tools and methods. Student can define, design and test software and user interface. Student has knowledge and can apply software engineering tools and methods. Student can create design documents and understands those created by others.

Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Practical Training
Basics of Programming
Game Programming
Game Engine 1
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Game Testing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Systems and methods in ICT

Student has knowledge general information about ICT systems, software development tools and communication tools. Student understands the role of ICT tools and digitalization. Student can design and publish online content for different platforms.

CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Basics for Digital Media
Practical Training
Basics of 2D Game Art
2D Graphics
2D Animation
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Practical Training
Game Design
Game Industry
Concept Art & Character Design
Serious Games & Gamification
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Ohjelmistotuotanto
Practical Training
Game Design
Game Concept Development
Serious Games & Gamification
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Business Communication
ICT-valmiudet
Collaboration Tools
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Practical Training
Game Design
Game Industry
Game Concept Development
Game Entrepreneurship
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Future Factory -projekti
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Ohjelmistotuotanto
Practical Training
Game Design
Game Industry
Game Entrepreneurship
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Basics of Programming
Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
ICT-valmiudet
Ohjelmistotuotanto
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Game Design
Game Industry
Serious Games & Gamification
Game Entrepreneurship
Image Processing and Publishing
Professional Project
Customer Project
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ticorporate Demo Lab
Ticorporate Product Lab
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HTG2023SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
HTG2023SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0820 Finnish 1 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
HTG2023SS-1003
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki)

9
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
HTGP0010 Self-Leadership 2
HTGP0020 Business Communication 2
HTG2023SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2023SS-1005
BIT SYSTEMS AND TOOLS

(Valitaan kaikki)

30
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
HTGP0050 CMS Basics 3
HTGP0060 Collaboration Tools 2
HTGP0070 Operating Systems 3
HTGP0080 Computing Infrastructure 3
HTGP0090 Ohjelmistotuotanto 6
HTGP0100 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3
HTGP0110 Basics for Digital Media 5
HTGP0120 Business Basics 2
HTG2023SS-1006
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki)

30
HTGP0130 Practical Training 30
HTG2023SS-1007
GAME PRODUCTION

(Valitaan kaikki)

33
HG00BX85 Basics of Programming 3
HG00BX86 Game Programming 5
HTGP0160 Game Engine 1 5
HTGP0170 Game Design 8
HTGP0180 Game Industry 3
HTGP0190 Basics of 2D Game Art 3
HTGP0200 Narrative Design 3
HTGP0210 Game Concept Development 3
HTG2023SS-1008
GAME ART

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HTGP0220 2D Graphics 5
HTGP0230 2D Animation 5
HTGP0240 3D Modeling and Texturing 5
HTGP0250 3D Animation 5
HTGP0260 Concept Art & Character Design 5
HTG2023SS-1009
GAME PROGRAMMING & ENGINES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
HTGP0270 Advanced Game Programming 5
HTGP0280 Game Engine 2 5
HTGP0290 Mobile Game Programming 5
HTGP0300 Online Game Programming 5
HTGP0310 Game Engine 3 5
HTG2023SS-1010
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55)

0 - 55
HTGP0320 Serious Games & Gamification 5
HTGP0330 Cross Reality 5
HTGP0340 Game Monetization and Analytics 5
HTGP0350 AI in Games 5
KDMP0410 Music and Sound for Games 5
HTGP0370 Game Entrepreneurship 5
HTGP0380 Game Testing 5
HTGP0360 Narrative 5
HTGP0490 Advanced Content for Games 5
HTGP0500 Digital Photography and Video Production 5
HTGP0510 Image Processing and Publishing 5
HTG2023SS-1011
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

2 - 20
HTGP0410 Professional Project 2 - 5
HTGP0150 Customer Project 5
HTGP0450 FF Concept Lab 5
HTGP0400 FF Wimma Lab 5
HTG2023SS-1015
Ticorporate

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

15 - 35
HG00BX87 Ticorporate Demo Lab 15
HTGP0480 Ticorporate Product Lab 10 - 20
HTG2023SS-1012
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
HTGP0420 Elective 1 5
HTGP0430 Elective 2 5
HTGP0440 Elective 3 5
HGVAPVAL
BIT Elective Studies
0 - 15
HT00BY31 Roles and Responsibilities in Esports Organization 5
HTP20840 Esports Coaching 5
HG00BY32 Game Development with Yahaha 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
HTG2023SS-1013
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2023SS-1014
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0