Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology: Data-analytiikka ja Tekoäly

Tunnus: TIC2023SS

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Kuvaus

JAMK:n Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman data-analytiikka ja tekoäly -suuntautuminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden sukeltaa syvälle nykyaikaisen tietojenkäsittelyn maailmaan. Suuntautumisen kurssit on huolellisesti valittu antamaan opiskelijoille vahva teoreettinen pohja ja käytännön taitoja, jotka ovat olennaisia data-analytiikassa ja tekoälyssä. Kurssit, kuten "Laskennalliset algoritmit," luovat perustan laskennallisille taidoille, jotka ovat välttämättömiä monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. "Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet" tarjoaa ymmärryksen data-analytiikan periaatteista ja koneoppimisen soveltamisesta käytännössä. "Datan esikäsittely," "Datan analysointi ja visualisointi," ja "Koneoppiminen" kurssit syventävät opiskelijoiden taitoja käsitellä ja analysoida monimuotoista dataa tehokkaasti. "Syväoppiminen" kurssi antaa kattavan käsityksen syväoppimisen algoritmeista ja niiden soveltamisesta monimutkaisiin ongelmiin. "Ai / DA -Projekti" kurssi toimii suuntautumisen huipentumana, antaen opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa luomalla omia tekoäly- ja data-analytiikkaprojektejaan. Tämä kurssi antaa heille mahdollisuuden työskennellä todellisten haasteiden parissa ja osoittaa osaamisensa käytännössä. Lisäksi suuntautumiseen kuuluu valinnaisia kursseja, kuten "Web-visualisointi," "Web-käyttöliittymien ohjelmointi," "Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä," "Olio-ohjelmointi," "Mobiilisovelluskehitys," ja "Android-sovelluskehitys," jotka täydentävät opiskelijoiden osaamista monipuolisissa teknologioissa ja ohjelmistokehityksessä. Tämä suuntautuminen luo vankan perustan opiskelijoille, jotka haluavat tulla data-analytiikan ja tekoälyn asiantuntijoiksi. Koulutusohjelma yhdistää teoreettisen tiedon käytännön taitoihin, antaen opiskelijoille tarvittavat valmiudet työskennellä monipuolisissa rooleissa, jotka liittyvät tietojen analysointiin ja tekoälyn soveltamiseen innovatiivisilla tavoilla.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
TIC2023SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
TIC2023SS-1003
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
TIC2023SS-1004
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki )

24
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3 3 3 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3 3 3 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3 3 3 3
TZLM4300 Mat4 Diskreetti matematiikka 3 3 3 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3 3 3 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3 3 3 3
TZLF8010 Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi 4 4 4 4
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2 2 2 2
TIC2023SS-1005
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

6 - 15
TZLM7040 Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3 3 3 3
TZ00BS14 Sovellettu matematiikka 3 3 3 3
TIC2023SS-1007
TIC, INFORMATION TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki )

33
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
TTC1010 IT-palvelualustat 3 3 3 3
TTC1020 Kyberturvallisuus 4 4 4 4
TTC1030 Tietoverkot 5 5 5 5
TTC1040 Linuxin käyttö ja hallinta 5 5 5 5
TTC1050 Tietorakenteet ja algoritmit 3 3 3 1.5 1.5
TTC1060 Digitaalitekniikka ja laitetekniikka 5 5 5 5
TIC2023SS-1008
TIC, SOFTWARE ENGINEERING

(Valitaan kaikki )

31
TTC2010 Web-tekniikat 4 4 4 4
TTC2020 Tietokannat 4 4 4 4
TTC2030 Ohjelmoinnin perusteet 5 5 5 5
TTC2040 Johdanto IoT-järjestelmiin 3 3 3 3
TTC2050 Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn 3 3 3 1.5 1.5
TTC2060 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3 3 3 3
TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 4 4 4
TTC2080 Full Stack -ohjelmointi 5 5 5 5
TIC2023SS-1011
APPLICATION DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8410 Web-visualisointi 5 5 5 5
TTC8420 Web-käyttöliittymien ohjelmointi 5 5 5 5
TTC8430 Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä 5 5 5 5
TTC8440 Olio-ohjelmointi 5 5 5 5
TTC8450 Mobiilisovelluskehitys 5 5 5 5
TTC8460 Android-sovelluskehitys 5 5 5 5
TIC2023SS-1019
DATA-ANALYTIIKKA JA TEKOÄLY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8010 Laskennalliset algoritmit 4
TTC8020 Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet 4
TTC8030 Datan esikäsittely 4
TTC8040 Datan analysointi ja visualisointi 4
TTC8050 Koneoppiminen  4
TTC8060 Syväoppiminen 5
TTC8070 AI / DA -Projekti 5
TIC2023SS-1014
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2023SS-1015
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TTHA0100 Harjoittelu 30 30 30 30
TTHA0110 Täydentävä harjoittelu 0 - 15
TTHA0120 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15
TIC2023SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10 2 8 2 8 2 8
TIC2023SS-1013
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
TT00BD35 Erikoistyö 1 - 10
TTVW0110 WIMMA Lab 15
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TIC2023SS-1017
CAMPUSONLINE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TIC2023SS-1018
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 61 61 32 50 26 35 27 34 1 31 20 30 26 35 0 27 31 3 1 31 0 20 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Future Factory -projekti
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Osaajana kehittyminen
ICT-valmiudet
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus
Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus
Erikoistyö
Luokittelemattomat
Laskennalliset algoritmit
Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet
Datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen 
Syväoppiminen
AI / DA -Projekti
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu
Kyberturvallisuusharjoitus
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
WIMMA Lab

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Monialainen osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista
- tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista
- tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa
- kyky kerätä ja tulkita olennaista tietoa ja hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia sellaisten päätösten tueksi, joihin liittyy asian kannalta merkityksellisten sosiaalisten ja eettisten näkökohtien pohdinta
- kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta
- kyky tunnistaa tarve itsenäiseen elinikäiseen oppimiseen ja sitoutua siihen
- kyky seurata tieteen ja teknologian kehitystä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky analysoida monimutkaisia teknisiä tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä sekä tulkita oikein tällaisten analyysien tulokset kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monimutkaisia ongelmia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky kehittää ja suunnitella monimutkaisia tuotteita (laitteita, esineitä jne.), prosesseja ja järjestelmiä vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä
- käytännön taidot monimutkaisten teknisten suunnitelmien toteuttamiseksi
- kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksista
- kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita
- kyky selvittää oman alan ammattikäytäntöä koskevat ohjeet ja turvallisuusmääräykset sekä soveltaa niitä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Tieto ja ymmärrys

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi
- tieto ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi, mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista analyysi-, suunnittelu- ja tutkimus/kehittämistekniikoista ja -menetelmistä sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Tutkimukset ja tiedonhaku

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä; kyky tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten
- kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä
- kyky työskennellä laboratoriossa/työpajaympäristössä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Viestintä ja tiimityö

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista laajemmin yhteiskunnassa
- kyky toimia tehokkaasti ja eettisesti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
- kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä sekä yrittäjänä
- kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä insinöörien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus
Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus
Osaajana kehittyminen
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Laskennalliset algoritmit
Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet
Datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen 
Syväoppiminen
AI / DA -Projekti
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu
Kyberturvallisuusharjoitus
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Erikoistyö
WIMMA Lab

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus
Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus
Osaajana kehittyminen
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Laskennalliset algoritmit
Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet
Datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen 
Syväoppiminen
AI / DA -Projekti
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu
Kyberturvallisuusharjoitus
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Erikoistyö
WIMMA Lab

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TIC2023SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
ZWPC0820 Finnish 1 4
TIC2023SS-1003
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
TIC2023SS-1004
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki)

24
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3
TZLM4300 Mat4 Diskreetti matematiikka 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3
TZLF8010 Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi 4
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2
TIC2023SS-1005
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

6 - 15
TZLM7020 Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3
TZLM7030 Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3
TZLM7040 Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3
TZLM7050 Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3
TZ00BS14 Sovellettu matematiikka 3
TIC2023SS-1006
SUPPORT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 18)

0 - 18
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1
TTZW0410 Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1
TZTO0010 Ohjelmoinnin tukiopinnot 1
TTOS0100 Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
IWZV0300 Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus 5
TIC2023SS-1007
TIC, INFORMATION TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki)

33
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
TTC1010 IT-palvelualustat 3
TTC1020 Kyberturvallisuus 4
TTC1030 Tietoverkot 5
TTC1040 Linuxin käyttö ja hallinta 5
TTC1050 Tietorakenteet ja algoritmit 3
TTC1060 Digitaalitekniikka ja laitetekniikka 5
TIC2023SS-1008
TIC, SOFTWARE ENGINEERING

(Valitaan kaikki)

31
TTC2010 Web-tekniikat 4
TTC2020 Tietokannat 4
TTC2030 Ohjelmoinnin perusteet 5
TTC2040 Johdanto IoT-järjestelmiin 3
TTC2050 Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn 3
TTC2060 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3
TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4
TTC2080 Full Stack -ohjelmointi 5
TIC2023SS-1009
CYBER DEFENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6010 Tietoturvakontrollit 5
TTC6020 Kyberturvallisuuden hallinta 5
TTC6030 Kyberuhkatieto ja data-analytiikka 5
TTC6040 Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen 5
TTC6050 Koventaminen 5
TTC6060 Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset 5
TIC2023SS-1010
ETHICAL HACKING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6500 Web-sovellusten turvallisuus 5
TTC6510 Takaisinmallintaminen 5
TTC6520 Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö 5
TTC6530 CTF-haaste 5
TTC6540 Salaustekniikat ja -järjestelmät 5
TTC6550 Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta 5
TIC2023SS-1011
APPLICATION DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8410 Web-visualisointi 5
TTC8420 Web-käyttöliittymien ohjelmointi 5
TTC8430 Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä 5
TTC8440 Olio-ohjelmointi 5
TTC8450 Mobiilisovelluskehitys 5
TTC8460 Android-sovelluskehitys 5
TIC2023SS-1012
ADVANCED PROGRAMMING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8810 Functional Programming 5
TTC8820 Concurrent Programming 5
TTC8830 Graphics Programming 5
TTC8840 Game Engine Programming 5
TTC8850 Future IoT Technologies 5
TTC8860 Advanced Programming Project 5
TIC2023SS-1019
DATA-ANALYTIIKKA JA TEKOÄLY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8010 Laskennalliset algoritmit 4
TTC8020 Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet 4
TTC8030 Datan esikäsittely 4
TTC8040 Datan analysointi ja visualisointi 4
TTC8050 Koneoppiminen  4
TTC8060 Syväoppiminen 5
TTC8070 AI / DA -Projekti 5
TIC2023SS-1020
KYBERTURVALLISUUSHARJOITUS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC7510 Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet 5
TTC7520 Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu 5
TTC7530 Kyberturvallisuusharjoitus 5
TTC6060 Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset 5
TTC6030 Kyberuhkatieto ja data-analytiikka 5
TTC6550 Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta 5
TIC2023SS-1014
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2023SS-1015
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TTHA0100 Harjoittelu 30
TTHA0110 Täydentävä harjoittelu 0 - 15
TTHA0120 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15
TIC2023SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
TIC2023SS-1013
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
TT00BD35 Erikoistyö 1 - 10
TTVW0110 WIMMA Lab 15
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TIC2023SS-1017
CAMPUSONLINE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TIC2023SS-1018
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0