Siirry suoraan sisältöön

Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi: Päivä- ja monimuotototeutus

Tunnus: KPV2024SS

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
KPV2024SS-1024
TYÖELÄMÄVALMIUDET

(Valitaan kaikki )

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2 2 2 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1 1 1 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2 1 1 1 1 1 1
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3 3 3 3
KPV2024SS-1026
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki )

11
ZZ00CD00 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZZ00CD02 Työelämän viestintä 3 3 3 3
KPV2024SS-1027
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1 1 1 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2 2 2 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZ00CD11 Työelämäprojekti 9 9 4 5 4 5
KPV2024SS-1003
KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
KPV2024SS-1017
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA LUOVA TUOTTAMINEN

(Valitaan kaikki )

10
KP00CC84 Musiikin hahmottamisen perusteet 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA59 Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPV2024SS-1019
INSTRUMENTTIOPETUS JA YHTEISMUSISOINTI

(Valitaan kaikki )

50
KP00CC85 Laulu 1 10 10 5 5 5 5
KP00CC86 Laulu 2 10 10 5 5 5 5
KP00CC87 Harmoniasoitin 1 10 10 5 5 5 5
KP00CC88 Harmoniasoitin 2 10 10 5 5 5 5
KP00CC89 Säestyssoittimet 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC90 Bändisoiton perusteet 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPV2024SS-1020
OPETUSTYÖN PERUSTEET

(Valitaan kaikki )

25
KP00BA74 Musiikkikasvatuksen perusteet 5 5 5 5
KP00BA75 Opettaminen ammattina 5 5 5 5
KP00BA76 Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5 5 5 5
KP00BA77 Ohjaus ja arviointi 5 5 5 5
KP00BA78 Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPV2024SS-1021
MUSIIKKIKASVATUS JA KULTTUURIHYVINVOINTI

(Valitaan kaikki )

31
KP00CC91 Ihmisen kehitys elämän eri vaiheissa 2 2 2 2
KP00CC92 Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa 4 4 4 4
KP00CC93 Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5
KP00CC97 Yhteisöllisen kohtaamisen taidot 2 2 2 2
KP00CC94 Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä 5 5 5 5
KP00CC95 Erityinen oppija ryhmässä 5 5 5 5
KP00CC96 Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet 4 4 4 4
KPV2024SS-1023
KULTTUURIHYVINVOINTI OSANA HYVÄÄ ELÄMÄÄ

(Valitaan kaikki )

15
KP00CC98 Kehollisuus hyvinvoinnin osana 4 4 4 4
KP00CC99 Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana 6 6 6 6
KP00CC80 Kulttuurihyvinvointiprojekti 5 5 5 5
KPV2024SS-1013
HARJOITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
KP00BB17 Pedagoginen harjoittelu 0 - 30 2 8 2 3 2 4 4 1 1 1.5 1.5 2 4 4 1 1 1.5 1.5
KP00BB18 Muusikon harjoittelu 0 - 30 4 1 10 4 0.5 0.5 5 5 4 0.5 0.5 5 5
KPV2024SS-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
ZZHYVIN
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 57)

0 - 57
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
ZS00CJ12 Life Balance - Tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00CM49 Mentorointi 3 - 5
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
KPV2024SS-1016
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KPV2024SS-1015
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 62 60 54 39 30.5 31.5 32.5 27.5 26.5 27.5 17.5 21.5 30.5 31.5 0 32.5 27.5 0 26.5 27.5 0 17.5 21.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Ihmisen kehitys elämän eri vaiheissa
Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Yhteisöllisen kohtaamisen taidot
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Erityinen oppija ryhmässä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Kehollisuus hyvinvoinnin osana
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Pedagoginen harjoittelu
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Minä korkeakouluopiskelijana
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Muusikon harjoittelu
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Laulu 1
Laulu 2
Harmoniasoitin 1
Harmoniasoitin 2
Säestyssoittimet
Bändisoiton perusteet
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Laulu 1
Laulu 2
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Ihmisen kehitys elämän eri vaiheissa
Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Yhteisöllisen kohtaamisen taidot
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Erityinen oppija ryhmässä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Kehollisuus hyvinvoinnin osana
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Pedagoginen harjoittelu
Muusikon harjoittelu
Luokittelemattomat
Musiikin hahmottamisen perusteet

AMK: Musiikkipedagogi 2024

Musiikillinen osaaminen
Musiikin hahmottamisen perusteet
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Laulu 1
Laulu 2
Harmoniasoitin 1
Harmoniasoitin 2
Säestyssoittimet
Bändisoiton perusteet
Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Kehollisuus hyvinvoinnin osana
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Muusikon harjoittelu
Musiikin luovan tuottamisen osaaminen
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Säestyssoittimet
Bändisoiton perusteet
Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Kehollisuus hyvinvoinnin osana
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Oppimisen ohjaamisen osaaminen
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Bändisoiton perusteet
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Ihmisen kehitys elämän eri vaiheissa
Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa
Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa
Yhteisöllisen kohtaamisen taidot
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä
Erityinen oppija ryhmässä
Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet
Kehollisuus hyvinvoinnin osana
Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Pedagoginen harjoittelu
Luokittelemattomat
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KPV2024SS-1024
TYÖELÄMÄVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3
KPV2024SS-1026
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki)

11
ZZ00CD00 Työelämän englanti 4
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4
ZZ00CD02 Työelämän viestintä 3
KPV2024SS-1027
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3
ZZ00CD11 Työelämäprojekti 9
KPV2024SS-1003
KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
KPV2024SS-1017
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA LUOVA TUOTTAMINEN

(Valitaan kaikki)

10
KP00CC84 Musiikin hahmottamisen perusteet 5
KP00BA59 Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5
KPV2024SS-1019
INSTRUMENTTIOPETUS JA YHTEISMUSISOINTI

(Valitaan kaikki)

50
KP00CC85 Laulu 1 10
KP00CC86 Laulu 2 10
KP00CC87 Harmoniasoitin 1 10
KP00CC88 Harmoniasoitin 2 10
KP00CC89 Säestyssoittimet 5
KP00CC90 Bändisoiton perusteet 5
KPV2024SS-1020
OPETUSTYÖN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

25
KP00BA74 Musiikkikasvatuksen perusteet 5
KP00BA75 Opettaminen ammattina 5
KP00BA76 Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5
KP00BA77 Ohjaus ja arviointi 5
KP00BA78 Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5
KPV2024SS-1021
MUSIIKKIKASVATUS JA KULTTUURIHYVINVOINTI

(Valitaan kaikki)

31
KP00CC91 Ihmisen kehitys elämän eri vaiheissa 2
KP00CC92 Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa 4
KP00CC93 Musiikkipedagogiikka varhaislapsuudessa 9
KP00CC97 Yhteisöllisen kohtaamisen taidot 2
KP00CC94 Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka aikuis- ja myöhäisiässä 5
KP00CC95 Erityinen oppija ryhmässä 5
KP00CC96 Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet 4
KPV2024SS-1023
KULTTUURIHYVINVOINTI OSANA HYVÄÄ ELÄMÄÄ

(Valitaan kaikki)

15
KP00CC98 Kehollisuus hyvinvoinnin osana 4
KP00CC99 Taidelähtöiset lähestymistavat osallisuuden mahdollistajana 6
KP00CC80 Kulttuurihyvinvointiprojekti 5
KPV2024SS-1013
HARJOITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
KP00BB17 Pedagoginen harjoittelu 0 - 30
KP00BB18 Muusikon harjoittelu 0 - 30
KPV2024SS-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
ZZHYVIN
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
0 - 57
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
ZS00CJ12 Life Balance - Tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00CM49 Mentorointi 3 - 5
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
KPV2024SS-1016
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KPV2024SS-1015
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0