Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Professional Project Management: Monimuotototeutus

Tunnus: YTF2023SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YTF2023SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTF2023SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

50
YTF2023SS-1003
PROJECT MANAGEMENT COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

20
YZWP0100 Expertise in Project Planning 5 5 5 5
YZWP0150 Project Management and Agile Methods 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YTF2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTF2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE100 Marketing and Sales in Entrepreneurial Context 5
YHIHV600 Global Market Intelligence 5
YHIHE300 Building Teams and Leading New Ventures 5
HWCE2110 English for Business Communication 5
YMPVW600 Purchasing 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YTSP0400 User-Centered Design 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YTF2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTF2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 60 25 30 15 10 10 20 15 10 0 10 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Professional Project Management 2020-2023

Business management competences

Student
- use new innovative approaches in the field of strategic management
- develop the organisation's partnerships in a responsible and innovative way
- works skillfully in networks in various professional interaction situations
- develop the competitiveness of the organization and the network.

Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Communication and Team-working competences

Student
- ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
- ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Financial competences

Student
- understands the connections between strategy and finances and is able to lead the organization taking into account financial aspects.

Managerial Accounting
Project management competence

Student
- Improves participants' overall knowledge of project topics
- Provides up-to-date information on a project management including an agile project management
- Provides expertise in project management methods, tools and solutions tailored to business needs of your organization
- Increase understanding of project topics in an international environment
- Give a clear idea of the factors influencing project performance
- Enables networking and identifying good practices across boundaries of the certain industries, sectors, or organizations.

Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Luokittelemattomat
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Global Growth Strategies
Marketing and Sales in Entrepreneurial Context
Global Market Intelligence
Building Teams and Leading New Ventures
English for Business Communication
Purchasing
Modern Software Development
User-Centered Design
Financing New Ventures in Global Markets

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Research-based Development
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Formulating Strategy
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Research-based Development
Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Global Growth Strategies
Marketing and Sales in Entrepreneurial Context
Global Market Intelligence
Building Teams and Leading New Ventures
English for Business Communication
Purchasing
Modern Software Development
User-Centered Design
Financing New Ventures in Global Markets

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YTF2023SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTF2023SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

50
YTF2023SS-1003
PROJECT MANAGEMENT COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

20
YZWP0100 Expertise in Project Planning 5
YZWP0150 Project Management and Agile Methods 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YTF2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTF2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE100 Marketing and Sales in Entrepreneurial Context 5
YHIHV600 Global Market Intelligence 5
YHIHE300 Building Teams and Leading New Ventures 5
HWCE2110 English for Business Communication 5
YMPVW600 Purchasing 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YTSP0400 User-Centered Design 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YTF2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTF2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5