Siirry suoraan sisältöön

Master´s Degree Programme in Digital Rehabilitation: Monimuotototeutus

Tunnus: YSD2023SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YSD2023SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YSD2023SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YSD2023SS-1003
EXPERTISE IN DIGITAL REHABILITATION

(Valitaan kaikki )

20
YH00BS09 Theoretical frameworks of digital rehabilitation 5 5 3 2 3 2
YH00BS10 Digital guidance and interaction 5 5 5 5
YH00BS11 New and Emerging Technologies in Rehabilitation 5 5 5 5
YH00BS12 Designing Evidence-Based Digital Services 5 5 5 5
YSD2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 4 3 4 3 2 2 3
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 2 8 2 4 4
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 5 5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSD2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSD2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSD2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
Yhteensä 90 34 31 15 13 21 18 13 5 10 13 19 2 18 9 4 5 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Digital Rehabilitation 2022-2023

Expertise in digital rehabilitation

Student
- is able to exploit research to promote evidence-based practice and manage change and advancement of digital rehabilitation on a high specialist level
- anticipates and understands national and international development of digital rehabilitation to evaluate and develop evidence-based practice and service delivery
- enhances multidisciplinary co-operation and communication with other health professionals to promote awareness of management of rehabilitation and new service design
- is able to practice as a specialist using an analytical and reflexive problem-solving approach and showing advanced skills in the dissemination of best practices.

Theoretical frameworks of digital rehabilitation
Digital guidance and interaction
New and Emerging Technologies in Rehabilitation
Designing Evidence-Based Digital Services
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Brand Management
Strategic Human Resource Management
Global Leadership and Culture
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Digital guidance and interaction
New and Emerging Technologies in Rehabilitation
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Designing Evidence-Based Digital Services
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Formulating Strategy
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Formulating Strategy
Managerial Accounting
Research-based Development
Theoretical frameworks of digital rehabilitation
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Brand Management
Strategic Human Resource Management
Global Leadership and Culture
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSD2023SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YSD2023SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YSD2023SS-1003
EXPERTISE IN DIGITAL REHABILITATION

(Valitaan kaikki)

20
YH00BS09 Theoretical frameworks of digital rehabilitation 5
YH00BS10 Digital guidance and interaction 5
YH00BS11 New and Emerging Technologies in Rehabilitation 5
YH00BS12 Designing Evidence-Based Digital Services 5
YSD2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSD2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSD2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSD2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25