Siirry suoraan sisältöön

Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet kehittää omaa osaamistaan ja edustamaansa organisaatiota elinkaaren hallinnassa. Opiskelija tutustuu tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheisiin mukaan lukien suunnittelu, tuotekehitys, hankinnat ja ylläpito. Hän osaa sovittaa yhteen palvelujen tuottajan, ostajan ja käyttäjän liiketoiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Hän oppii elinkaaren hallinnan kehittämismenetelmiä ja pystyy soveltamaan niitä omalla alallaan. Koulutuksen avulla opiskelija on valmis johtamaan organisaationsa elinkaaren hallintaa tiedon ja sen analysoinnin avulla.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Elinkaaren hallinta on monialainen tutkinto-ohjelma. Sen laajuus on 60 op. Opiskelu koostuu johtamis- ja kehittämisopinnoista sekä elinkaaren asiantuntijuutta lisäävistä ydinopinnoista. Niiden tarkoitus on luoda pohjaa opinnäytetyölle, jonka laajuus on puolet opinnoista, 30 op. Opinnäytetyössä sovelletaan syvällisesti asiantuntijuutta työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseksi.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena siten, että verkkokontakteja on arkisin iltapäivällä tai lauantaisin. Kontakteja on 2-4 kertaa kuukaudessa ja niiden välillä opiskellaan itsenäisesti.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän edustajien vierailuluennot tuovat työelämän ajankohtaiset aiheet hyvin näkyville ja keskusteluun.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Elinkaaren hallinnan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä omalla alallaan. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista elinkaaren johtamisen eri osa-alueilla ja luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa ja kehittämisessä on ollut mukana työelämän edustajia sekä JAMKin asiantuntijoita ja opiskelijoita eri aloilta. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Lehtola Pasi
Yliopettaja, Teknologia
+358505941452
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Elinkaaren hallinta (YAMK)
Tunnus
(YTH2024KS)
Elinkaaren hallinta (YAMK)
Tunnus
(YTH2023KS)
Elinkaaren hallinta (YAMK)
Tunnus
(YTH2021SS)

Elinkaaren hallinta (YAMK)
Tunnus
(YTH2022KS)
Elinkaaren hallinta (YAMK)
Tunnus
(YTH2020SS)

Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus YTEM2100-3005 Ryhmät YTH24K1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus YT00BL90-3003 Ryhmät YTH23K1 ZJAYTH23K1
Ajoitus 04.03.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00BL90-3004 Ryhmät ZJAYTH24K1 YTH24K1
Ajoitus 22.04.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3034 Ryhmät YTH24K1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 01.12.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3053 Ryhmät YTH23K1 YTY23K1 ZJAYTY23K1 ZJAYTH23K1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 28.10.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3053 Ryhmät YTH23K1 ZJAYTH23K1
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 17.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus YLHX1570-3023 Ryhmät YTH25K1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3003 Ryhmät ZJAYSI24S1 ZJA24SSY YSF24S1 YSU24K1 YSG24S1 ZJAYSB24S1 YSI24S1
Ajoitus 21.11.2024 - 31.01.2025 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3060 Ryhmät ZJAYTH24K1 YTH24K1
Ajoitus 07.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3009 Ryhmät YTP24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3010 Ryhmät YSC24KM ZJAYSC24KM YSB23S1 YSH23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3060 Ryhmät ZJAYTH24K1 YTH24K1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3061 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 28.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YTEM2300-3005 Ryhmät ZJAYTH24K1 YTH24K1