Siirry suoraan sisältöön

Teollisuuden palveluliiketoimintaLaajuus (5 op)

Tunnus: YTTJ8501

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Jaakko Oksanen, Teknologia
 • Päivi Korpivaara, Teknologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teollisuuden palveluliiketoiminnan käsitteet ja ymmärtää palveluiden johtamisen roolin osana yrityksen strategiaa. Opiskelija tuntee teollisuuden palveluiden hinnoittelu ratkaisuja. Opiskelija osaa tuotteistaa teollisuuden palveluja perustuen ympäristö-, asiakas-, kilpailija- ja itseanalyyseihin. Opiskelija osaa kehittää teollisuuden palveluita ja niiden toteutusta.

Sisältö

Palvelun määrittely,sisältö ja rakenne. Teollisuuden palvelut.
Palveluiden kehittäminen ja tuoteistaminen sekä tuotteistamisen asteet.
Palvelutarjonnan arviointi ja kehittäminen.
Palvelun konkretisointi ja hinnoittelu.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee teollisuuden palveluiden toimintaympäristön ja määritelmät. Hän osaa tulkita asiakas-, kilpailija- ja itseanalyysien tuottamaa informaatiota valmiista aineistosta. Opiskelija tietää, miten analyysejä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teollisuuden palveluiden toimintaympäristö-, asiakas-, kilpailija- ja itseanalyysejä käytännössä.

3 (hyvä)
Opiskelija osaa arvioida teollisuuden palvelujen kehittämistarpeita ja osaa ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia.

4 (kiitettävä)
Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan teollisuuden palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä.

5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän teollisuuden palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä) Opiskelija osaa arvioida teknologia-alan palvelujen kehittämistarpeita ja osaa ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan teknologia-alan palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija pystyy kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän teknologia-alan palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Jaakko Oksanen
Ryhmät
 • ZJAYTO23S1
  Avoin amk, Teknologialiiketoiminnan johtaminen , Monimuoto
 • YTO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee teollisuuden palveluliiketoiminnan käsitteet ja ymmärtää palveluiden johtamisen roolin osana yrityksen strategiaa. Opiskelija tuntee teollisuuden palveluiden hinnoittelu ratkaisuja. Opiskelija osaa tuotteistaa teollisuuden palveluja perustuen ympäristö-, asiakas-, kilpailija- ja itseanalyyseihin. Opiskelija osaa kehittää teollisuuden palveluita ja niiden toteutusta.

Sisältö

Palvelun määrittely,sisältö ja rakenne. Teollisuuden palvelut.
Palveluiden kehittäminen ja tuoteistaminen sekä tuotteistamisen asteet.
Palvelutarjonnan arviointi ja kehittäminen.
Palvelun konkretisointi ja hinnoittelu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee teollisuuden palveluiden toimintaympäristön ja määritelmät. Hän osaa tulkita asiakas-, kilpailija- ja itseanalyysien tuottamaa informaatiota valmiista aineistosta. Opiskelija tietää, miten analyysejä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teollisuuden palveluiden toimintaympäristö-, asiakas-, kilpailija- ja itseanalyysejä käytännössä.

3 (hyvä)
Opiskelija osaa arvioida teollisuuden palvelujen kehittämistarpeita ja osaa ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia.

4 (kiitettävä)
Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan teollisuuden palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä.

5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän teollisuuden palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Opiskelija osaa arvioida teknologia-alan palvelujen kehittämistarpeita ja osaa ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia.

4 (kiitettävä) Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan teknologia-alan palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Opiskelija pystyy kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän teknologia-alan palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle.

Esitietovaatimukset

-