Siirry suoraan sisältöön

Biotalous, ihminen ja yhteiskuntaLaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Tarja Stenman

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 10.11.2024

Ajoitus

16.11.2024 - 28.02.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E. (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Vastapaino.
Lisäksi luentodiat.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, oppimistehtävät, tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt, oppimistehtävät, tentti. Yhteensä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Ryhmät
 • YLB23K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E. (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, oppimistehtävät ja tentti yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti 40%
Oppimistehtävät 60 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

14.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Gilbert Ludwig
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Ryhmät
 • YLB22K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitetaan aloitustunnilla

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, artikkelireferaatit, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan aloitustunilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt, artikkelireferaatit, tenttiin valmistautuminen 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.