Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala: Monimuotototeutus

Tunnus: YSB2022SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
YSB2022SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YSB2022SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YSB2022SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki )

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 5 5 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5 5 5 5
YS00BA41 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YSB2022SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YSB2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
YSB2022SS-1006
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSJA0101 Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSJA0102 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
YSJA0103 Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
YSJA0104 Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSB2022SS-1008
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YSEA0300 Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
YSTK0100 Terveyden edistämisen menetelmät 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
YSB2022SS-1009
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2022SS-1010
EDUFUTURA YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2022SS-1007
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
Yhteensä 90 25 40 10 10 15 30 10 10 0 10 15 0 30 5 5 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Näyttöön perustuva toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen menetelmät
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)

YAMK: Projektijohtaminen 2020-2023

Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaaminen

Opiskelija
- käyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja strategisen johtamisen osa-alueella
- kehittää organisaation yhteistyösuhteita vastuullisella ja innovatiivisella tavalla
- toimii taitavasti verkostoissa erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talouden ohjaus
Projektijohtamisen asiantuntijuus

Opiskelija
- vahvistaa osallistujien kokonaistietämystä projekti­toiminnasta
- antaa uusimman tiedon projektinhallintaan ja projektitoiminnan johtamiseen mukaan lukien projektinhallinnan ketterät menetelmät
- antaa osaamisen projektijohtamisen mene­telmiin, työkaluihin ja ratkaisuihin organisaation tarpeisiin soveltaen
- lisää ymmärrystä projektitoiminnasta kansainvälisessä ympäristössä
- antaa selkeän käsityksen projektien tulok­sellisuuteen vaikuttavista tekijöistä
- mahdollistaa verkostoitumisen kautta hyvien käytäntöjen oivaltamisen yli toimialarajojen.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja.
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talousosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa organisaatiota taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Talouden ohjaus
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Näyttöön perustuva toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen menetelmät
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
YSB2022SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YSB2022SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YSB2022SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YS00BA41 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YSB2022SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YSB2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
YSB2022SS-1006
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSJA0101 Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSJA0102 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
YSJA0103 Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
YSJA0104 Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSB2022SS-1008
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YSEA0300 Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
YSTK0100 Terveyden edistämisen menetelmät 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
YSB2022SS-1009
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2022SS-1010
EDUFUTURA YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2022SS-1007
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5