AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan amk-jatkotutkinto, 210 op

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta