Ylempi AMK

Biotalouden kehittäminen, Monimuotototeutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 1 2 3 1
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5                          
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                         
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
     
0
0
       
50050002.52.50000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                          
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
                         
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5  
5
   
5
       
0
     
Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
5
   
5
     
0
0
       
Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5  
5
   
5
       
0
     
Biotalouden ekologia ja ympäristö 5
5
   
5
     
0
         
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)
(Kaikki pakollisia)
                         
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
7
   
7
     
0
         
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
3
   
3
       
0
       
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
   
10
       
0
     
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10  
10
     
10
       
0
0
 
20300202010014.55.5207.52.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5                          
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
Biotalouden menetelmät LCA 5  
5
   
5
       
0
     
Biotalouden syventävät opinnot 5  
5
     
5
       
0
0
 
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                          
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                         
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
010005500052.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 254002525150178251050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.