Ylempi AMK

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, YMR2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35 op)
                                       
Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
5
     
5
             
0
             
Toimintaympäristön analyysi 5
5
   
5
         
0
0
                 
Palveluverkoston kehittäminen 5
5
     
5
           
0
               
Responsible Management 5
5
   
5
           
0
                 
Riskinarviointi ja turvallisuus 5  
5
     
5
               
0
         
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5
5
     
5
           
0
0
             
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
   
5
         
0
                   
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
               
0
         
Brand Management 5  
5
     
5
               
0
         
Myynti ja myynnin johtaminen 5  
5
       
5
               
0
       
Johtaminen digiajassa 5  
5
       
5
               
0
       
3025015151510007.57.57.57.5015100000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                       
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
3.33
 
1.67
3.33
     
1.67
 
0
0
           
0
   
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
5
     
5
           
0
0
             
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
8.3101.73.351001.701.71.72.52.5010001.700
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                       
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
 
0
         
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
13.33
6.67
     
13.33
6.67
             
0
0
0
   
518.36.705513.36.700005056.76.76.700
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
         
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
               
0
         
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
               
0
         
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5
5
     
5
           
0
               
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5  
5
       
5
               
0
       
Destination Development 5  
5
       
5
               
0
       
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5  
5
       
5
                 
0
     
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe 5  
5
       
5
               
0
       
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5  
5
     
5
               
0
         
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
     
5
               
0
           
104000102020000050520155000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 53.393.38.418.3355043.38.409.29.2151555031.711.78.400

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.