Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta, 5 op - YSMA0100