Siirry suoraan sisältöön

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BL90-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Elinkaaren hallinta (YAMK)

Opettaja

 • Harri Tuukkanen

Vastuuopettaja

Harri Tuukkanen

Ryhmät

 • YTH23K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • ZJAYTH23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto
 • 05.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 12.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 26.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 10.10.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson verkkotapaamisilla LÄSNÄOLOVAATIMUS!. Läsnäoloa on n. 24 h
Itsenäinen opiskelu n. 48h
Harjoitustyö n. 60 h
Harjoitukset 4h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-